YuMi robot från ABB
2015-12-08

Evomatic har blivit utvald som leverantör av ABB´s nya robot YuMi. Roboten kommer att täcka ett intressant område där det tidigare har saknats robotautomation och vi ser med spänning och intresse fram emot projekt där man kan använda fördelarna med samarbetet mellan människa – robot. Är detta något som intresserar dej? Kontakta då Ulf Svahn på 0454-322440 eller på

YuMi robot från ABB

2015-12-8

Fler nyheter