Ytterligare specialkonstruktioner
2016-08-16

Evomatic arbetar just nu med framtagning att tre större komplexa specialmaskiner till kabelindustrin. Denna order har nu växt till att innefatta kompletterande utrustning för avgasning av olja. För Evomatic innebär det att man befäster sin position som leverantör av avancerad maskinutrustning. För Evomatic är detta ett totalåtagande som innebär komplett el/mek konstruktion med tillhörande programmering, CE märkning, byggnation, utprovning samt intrimning hos slutkunden. Har du behov av specialapplikationer är du välkommen att kontakta Jonas Persson på 070-5545200 alternativt på

 

Ytterligare specialkonstruktioner

2016-08-16

Fler nyheter