Ytterligare serviceuppdrag!
2016-11-30

Evomatic har sedan tidigare ett starkt fokus på service och eftermarknad. Nu stärker vi denna resursgrupp med ytterligare bra medarbetare. Arbetet med vår servicegrupp har gett bra genomslag på marknaden och antalet företag som vill teckna värdeavtal och nyttja vår support på plats samt vår ”Evoconnect” ökar hela tiden. Sist i raden av åtagande är byte av robotskåp i befintlig cell till en kund som efterfrågar korta införandetider.

Testa vår service genom att ringa +46 454 57 30 70

Ytterligare serviceuppdrag!

2016-11-30

Fler nyheter