Yaskawa robotbyte
2016-07-15

Evomatic har fått förtroende att utföra robotbyte och ombyggnad av två etiketteringsstationer till Stora Enso. Projektet kommer att utföras under ett kortare produktions-stopp. Befintliga Motoman robotar ersätts med Yaskawa MH50II DX200. Erforderlig el byts ut och säkerhetsfunktioner uppdateras.

Yaskawa robotbyte

2016-07-15

Fler nyheter