Volvo plåtskiljare
2013-11-14

Evomatic har under 2013-2014 levererat 2 st kompletta plåtskiljar-anläggningar för separering av aluminium till Volvo Cars i Olofström.

Evomatic har tagit fram ett unikt koncept för ämnesbord för plockning av aluminium och annat icke magnetiskt material från packe.

Varje bord består av 2 st bommar (en med teleskoprörelse) försedda med ett antal skaft. Skaften är försedda med ställbart huvud för vinkling av sepa-reringsenheterna. Bommarna kan valfritt bestyckas med separeringsenheter från Brodd Automation och/eller traditionella separeringsmagneter samt kan om man så vill även kombineras med en beröringsfri dubbelplåtavkänning. Antal skaft avgörs av ämnenas storlek och utformning.

Borden är även försedda med beröringsfri ”sista-plåtavkänning”. För plockning av plåt från packe används en tvärsgående matare från AP&T. Plåten läggs av på ett vaccumbord för vägning och transporteras vidare genom en borsttvätt från Wandres och en anoljningsenhet från Eckhardt. Främre bord består av ett antal ställmotorer som ”vision-guidas” för att få plåten i rätt plockläge. Plåten matas sedan in i press via en SpeedFeeder från AP&T.

All omställning sker helt automatiskt via förprogrammerade recept.

Evomatics projektåtagande

 • Komplett funktionsansvar
 • Projektledning
 • Mekanisk konstruktion
 • Mekanisk för tillverkning
 • Elektrisk konstruktion
 • Tillverkning Styrskåp
 • Programmering servodrifter
 • Programmering PLC och HMI
 • Staket och Bullerinbyggnad
 • Montering och installation
 • Driftsättning
 • Produktionsövervakning
 • Utbildning

Är du intresserad av ytterligare information? Kontakta då Bo Jonsson på 0454-572241 eller på

Volvo plåtskiljare

2013-11-14

Fler nyheter