Volvo ombyggnad Raskinpress
2013-11-14

Evomatic fick ännu en gång förtroendet att utföra systemuppdateringar på en befintlig press till Volvo. Detta innebar för Evomatics del elkonstruktion, nytt Siemens PLC med befintlig programstruktur och tillhörande HMI. Befintliga motordrifter till riktverk och matarverk byttes ut till Siemensdrifter. I samband med detta så uppdaterades även säkerhetsinbyggnad vilket bland annat innebar att pressportar kompletteras med beröringsfria brytare typ Adam & Eva.

Beskrivning av ingående tjänster

Evomatic ansvarar för:

  • All projektledning och samordning.
  • Mekanisk och elektrisk installation.
  • Idrifttagning av levererad utrustning.
  • Programmering av PLC/HMI
  • Elkonstruktion.
  • CE-dokumentation.
  • Operatörsutbildning.

Är du intresserad av ytterligare information? Kontakta då Bo Jonsson på 0454-572241 eller på

Volvo ombyggnad Raskinpress

2013-11-14

Fler nyheter