Två robotceller till Schöler
2014-05-09

Evomatic har tagit hem order på två stycken kompletta robotceller för inmatning av material till produktionsutrustning. Leveransen skall ske till det tyska bolaget Schöler som arbetar med specialmaskiner inom fordonsindustrin. Utrustningen skall efter komplett driftsättning hos Schöler flyttas till slutkunden.

Två robotceller till Schöler

2014-05-9

Fler nyheter