Två celler för maskinbetjäning
2021-04-13

Bra dag med två celler för maskinbetjäning med Random Bin Picking levererade. Detta är två anläggningar i absolut framkant med avsyning av detaljer både före och efter bearbetning.
Random Bin Picking är en lösning för att plocka upp produkter som ligger osorterat i pall och sedan orientera produkten för att sedan förädla den i en maskin.

”Den största fördelen med denna typ av system, är att operatören frigörs från arbetsmoment där man måste förse utrustningen med sorterat och upplockat material. Som tidigare behövts hanteras i automationsanläggningar” – Kommentar från projektledare, Alexander Boneck.

Efter bearbetning utförs gradning, renblåsning och kvalitetsavsyning. Godkänd produkt placeras i emballage redo för leverans. För film, vänligen se länken nedanför.

Evomatic Maskinbetjäning med 3D vision – YouTube

 

Två celler för maskinbetjäning

2021-04-13

Fler nyheter