Specialmaskiner för skarvning av kabel
2018-05-21

Evomatic har en lång historia av framtagning av specialmaskiner. Detta har inneburit att vi lyckats landa en riktigt stor affär som innefattar komplett framtagning av en lindningsmaskin. För Evomatic är detta ett totalåtagande som innebär komplett el/mek konstruktion med tillhörande programmering, CE märkning, byggnation, utprovning samt intrimning hos slutkunden. Har du behov av specialapplikationer är du välkommen att kontakta Jonas Persson på 070-5545200 alternativt på

Specialmaskiner för skarvning av kabel

2018-05-21

Fler nyheter