Säckhantering Svevia
2014-02-26

Evomatic har erhållit en order gällande logistik runt säckhantering hos Svevia Vägmarkering. Säckarna som hanteras och palletteras med robot innehåller plastgranulat för vägmarkeringar. Vår leverans omfattar ett totalåtagande gällande bansystem, robot med säckgripdon, styrsystem inkl. konstruktion,tillverkning, installation och driftsättning. Två olika storlekar av säck hanteras och de olika operationerna i anläggningen är fyllning av säck, pallettering av säck med robot samt inplastning (sträckhuvsmaskin).

Är du intresserad av ytterligare information? Kontakta då Mats Pettersson på 0707587798 eller på mats.pettersson@evomatic.se

Säckhantering Svevia

2014-02-26

Fler nyheter