Robotcell till Fogmaker
2018-12-06

Evomatic har fått en fått en order till Fogmaker. Ordern innefattar utveckling och tillverkning av en anläggning för tillverkning av automatiska brandsläckare för motorrum i bland annat bussar. Anläggningen kommer att hantera produkterna mellan manuella stationer och automatiska stationer för bland annat testning, fyllning samt täthetsprovning. Under processen kommer även ett antal parametrar att läsas av och sparas i kvalitetssäkringssyfte. I projektet samarbetar vi bland annat med ABB robotics.

Är du intresserad av ytterligare information? Kontakta då Ulf Månsson på 0723 507593 eller

Robotcell till Fogmaker

2018-12-6

Fler nyheter