Plåtskiljare till Volvo

Volvo stod inför utmaningen att köra både aluminium och stål i samma presslinje. Lösningen blev en plåtskiljare från Evomatic som hanterar både stål och aluminium.

Evomatics projektåtagande:

 • Speedfeeders från AP&T
 • Siemens PLC med HMI
 • Aluminiumseparering från Brodd Automation
 • Staket, ljusbommar och nödstopp
 • Servosystem
 • Visionsystem
 • Dubbelplåtskontroll

Resurser:

 • Elkonstruktion
 • Mekkonstruktion
 • PLC-programmering
 • Installation
 • Drifttagning
 • Skåpmontering
 • Mekanisk demontering och montering
 • Utbildning
 • Produktionsövervakning