Muttersvets till Volvo

Volvo investerar i ytterligare en flexibel muttercell med beg. robotar och svetsmaskiner. 16 st. olika detaljer ska muttras i cellen. Operatören läggar detaljerna på in-banan och robot 1 plockar med hjälp av Cognex kamera. Därefter går roboten till mutter-svetsen där den svetsar X antal muttrar och lämnar detaljen när den klämt fast sista muttern. Robot 2 plockar detaljen i svetsmaskinen, svetsar och går till Checker system för mutterkontroll. Därefter läggs detaljen på ut-banan och operatören packar i låda.

Evomatics projektåtagande:

 • 2 Cognex vision-kameror
 • 2 Cognex Checker system
 • 4 transport banor
 • 4 robotar beg. från Volvo
 • 8 svetsmaskiner beg. från Volvo
 • 12 gripdon
 • 2 nya OP-paneler
 • Pilz säkerhetssystem
 • Styrskåp
 • Staket, grindar och nödstopp

Resurser:

 • El-konstruktion
 • Mek-konstruktion
 • Tillverkning
 • Simulering
 • Programmering – PLC – Robot – HMI
 • Installation
 • Drifttagning
 • CE-dokumentation
 • Utbildning