Volvo Elsanering Presslinje

Volvo väljer att investera i nytt styrsystem för att effektivisera sin produktionslinje för pressning av ämnesplåt. Projektet innefattar omkonstruktion och komplett elsanering av hela presslinjen. Dessutom installerades en helt ny säkerhetslösning samt ny huvudmotor med servodrift. Även en omfattande mekanisk ombyggnad har genomförts. Denna inkluderar dessutom nytt hydraulsystem och bullerdämpning kring anläggningen. Stor vikt har lagts vid operatörskommunikationen. Bilderna i panelerna har byggts med strävan att efterlikna befintliga paneler och i samråd med operatörspersonal och driftstekniker.

Evomatics projektåtagande:

 • Styrsystemsbyte till Beckhoff PLC med decentraliserade I/O via EtherCAT
 • 3 st nya OP-paneler
 • Pilz säkerhetssystem
 • 30 st Absolutgivare
 • Styrskåp
 • Huvudmotor med servodrift från SEW
 • Ny SEW drift till matarverk
 • Staket, ljusbommar och nödstopp
 • Jokab grindsystem
 • Bullermoduler runt hela anläggningen
 • Hydraulaggregat för haspel och riktverk

Resurser:

 • El-konstruktion
 • Mek-konstruktion
 • Tillverkning
 • Programmering
 • Installation
 • Drifttagning
 • Utbildning