Klipplinje till Scania

Evomatic fick förtroendet att genomföra en stor ombyggnad av autosaxen hos Scania i Oskarshamn. Klipplinjen består av en inmatningsdel, ett fixeringsbord, en hydraulisk klippsax samt en staplingsutrustning. Genom att dubblera ämnes-inmatningen och installera nytt styrsystem har Scania ökat sin produktivitet. Hela linjen har genomgått en omfattande elsanering.

Evomatics projektåtagande:

 • Nytt styrsystem från Siemens
 • Säkerhetssystem
 • Ny mekanik för inmatningsdel och fixeringsbord
 • Styrskåp
 • OP-paneler
 • Staket, ljusbommar och nödstopp

Resurser:

 • Elkonstruktion
 • Mekkonstruktion
 • PLC-programmering
 • Installation
 • Drifttagning
 • Skåpmontering
 • Mekanisk demontering och montering
 • Utbildning
 • Produktionsövervakning