Popnitning till Sapa

Sapa hade behov av en komplett cell för att popnita produkter till fordonsindustrin. Evomatic har tagit fram en komplett cell som med hjälp av vision hantera produkterna.

Evomatics projektåtagande:

 • Robot, ABB Irb 460
 • Siemens PLC med HMI
 • Popnitenhet från Colly
 • Vision
 • Kontrollstation
 • Staket, ljusbommar och nödstopp
 • Etikettering och scanning av produkter

Resurser:

 • Elkonstruktion
 • Mekkonstruktion
 • PLC-programmering
 • Installation
 • Drifttagning
 • Skåpmontering
 • Mekanisk demontering och montering
 • Utbildning
 • Produktionsövervakning