Santa Maria Plockning av tortilla

Santa Maria hade behov av att förbättra tillgängligheten vid plock av tortillas. Lösningen blev ett nyutvecklat gripdon som med hög precision plockar tortillas i ett snabbt flöde.

Evomatics projektåtagande:

 • Robot, 5 st ABB Irb 360
 • Siemens PLC med HMI
 • Bansystem
 • Staket, ljusbommar och nödstopp
 • Vision från SICK
 • Etikettering och scanning av produkter

Resurser:

 • Elkonstruktion
 • PLC-programmering
 • Installation
 • Drifttagning
 • Utbildning
 • Produktionsövervakning