Löfbergs Plockning från indexbana

Löfbergs hade behov av att hantera flera olika kaffepåsar ner i kartong. Lösningen blev en cell som hanterar både indexbana och robot som packar ner produkterna samt förslutning efter packningen.

Evomatics projektåtagande:

 • Robot, ABB Irb 2600
 • Siemens PLC med HMI
 • Trågresare med limförslutning
 • Indexbana med servo
 • Bansystem för färdiga kartonger tillrobotsystem
 • Staket, ljusbommar och nödstopp
 • Etikettering och scanning av produkter

Resurser:

 • Elkonstruktion
 • PLC-programmering
 • Installation
 • Drifttagning
 • Utbildning
 • Produktionsövervakning