Gunnebo Industrier Galvanisering av spik

Gunnebo investerar i en anläggning för galvanisering av spik. Detta förbättrar säkerheten för operatörerna som slipper arbeta nära zinken, det medför även en kraftig ökning av kapaciteten. Anläggningen väger upp spiken i burkar efter inställd vikt. Rensning av botten på zinkbadet sker automatiskt. Anläggningen kan hantera 100 kg spik i varje burk och kan galvanisera ca 2,5 ton spik i timmen

Evomatics projektåtagande:

 • Robot IRB 7600
 • Bansystem för zinkhantering
 • Gripdon för hantering av burk
 • Gripdon för skrapning av aska
 • Tömningsstation
 • Påfyllningsstation
 • 2 st. zinkstationer
 • Skopa för automatisk skopning av galvaniseringskar
 • Fluss-station
 • OP-panel o Pilz säkerhetssystem
 • Styrskåp o Staket, ljusbommar och nödstopp

Resurser:

 • Projektledning
 • El-konstruktion
 • Mek-konstruktion
 • Tillverkning
 • Simulering
 • Programmering
 • – PLC
  – Robot
  – HMI
  – Installation
  – CE-dokumentation
  – Utbildning