Guldfågeln Palletering av kartong

Guldfågeln automatiserade hela pallningssystemet från att resa kartonger till att packa på pall. Expeditionen där pallning av färdiga produkter sker har en omgivningstemperatur på 2°C, och i denna miljö är arbetsmiljö lika viktig som ett säkert produktionsflöde.

Evomatics projektåtagande:

 • Robot, ABB IRB 460
 • Siemens PLC med HMI
 • 2st trågresare med limförslutning
 • bansystem för kartonger till packning
 • bansystem för färdiga kartonger till robotsystem
 • Staket, ljusbommar och nödstopp
 • Entresol för trågresare
 • Pallbanesystem med pallmagasin
 • Etikettering och scanning av produkte

 

Resurser:

 • Elkonstruktion
 • Mekkonstruktion
 • PLC-programmering
 • Installation
 • Drifttagning
 • Utbildning
 • Produktionsövervakning