Saba Plockning av påsar

Evomatic har byggt anläggning för att hantera packning av salladspåsar i både kartong och i SRS backar. Flödet är beroende av vikt på påsarna men uppgår till ca 100 st/min.

Evomatics projektåtagande:

 • Robot, ABB Irb 360
 • Siemens PLC med HMI
 • SRS nedstaplare
 • Bansystem för kartonger och SRS
 • Komplett säkerhet
 • Visionsystem
 • Etikettering och scanning av produkter

Resurser:

 • Elkonstruktion
 • Mekkonstruktion
 • PLC-programmering
 • Installation
 • Drifttagning
 • Utbildning
 • Produktionsövervakning