Plåtskiljning för aluminium och rostfritt
2013-11-22

Evomatic har tagit fram ett unikt koncept avsett för presslinjer för plockning av aluminium och annat icke magnetiskt material från packe.

Varje bord består av 2 st bommar försedda med ett antal skaft. Skaften är försedda med ställbart huvud för vinkling av separeringsenheterna.

Bommarna kan valfritt bestyckas med separeringsenheter från Brodd Automation och/eller traditionella separeringsmagneter samt kan om man så vill även kombineras med en beröringsfri dubbelplåtavkänning. Antal skaft avgörs av ämnenas storlek och utformning.

Den ena bommen är fast medan den andra körs ut och in via en teleskoprörelse för att bereda plats vid laddning av ny packe. Varje bord är också försedd med en beröringsfri ”sista plåt avkänning” för att mataren ska slippa gå ner och göra s.k. provplock vid tom packe.

All omställning sker helt automatiskt via förprogrammerade recept.

Evomatic har under 2013-2014 levererat 2 kompletta plåtskiljar-anläggningar med detta koncept till Volvo Cars i Olofström.

Önskas ytterligare info kontakta: Bo Jonsson bo.jonsson@evomatic.se

 

platskiljning-1 platskiljning-2 platskiljning-3platskiljning-4

Plåtskiljning för aluminium och rostfritt

2013-11-22

Fler nyheter