One Automation supplier
2016-05-25

Evomatic har en personalsättning som gör att vi kan leverera kompletta projekt. Detta innebär att vi har samtliga resurser i ”huset” för att leverera kompletta projekt. För oss innebär detta att vi har projektledning, mek/el konstruktion, PLC/Robotprogrammering samt installation och driftsättning. Till detta adderas även en väl fungerande serviceorganisation som hanterar eventuella utrustningsproblem under dess produktionstid.

One Automation supplier

2016-05-25

Fler nyheter