Ombyggnad FMS anläggning
2014-02-26

Evomatic har erhållit en stor order gällande ombyggnation av en större FMS anläggning med svetsrobotstationer. Evomatics leverans innefattar ombyggnad och komplettering av befintligt pallettbanesystem samt helt nytt styrsystem med flertalet avancerade HMI paneler för operatörer. Hela anläggningen får också ett nytt elsystem då all gammal hårdvara byts ut. Leveransen omfattar ett totalåtagande gällande mek,el,plc konstruktion samt tillverkning, installation och idrifttagning av FMS systemet

Är du intresserad av ytterligare information? Kontakta då Mats Pettersson 070-7587798 eller på

Ombyggnad FMS anläggning

2014-02-26

Fler nyheter