Midroc Electro AB / LKN Industriautomation AB
2014-07-30

Till sin nya plattform har Volvo Personvagnar investerat i ett antal nya robotiserade produktionslinjer. Evomatic har levererat automationen i flera av dessa linjer via Midroc Electro och LKN under 2013-2014. Evomatic´s åtagande har innefattat:

Elektrisk konstruktion

Skåpbyggnation

El installation

PLC/HMI programmering

Robotprogrammering

  • Punktsvetsning
  • Muttersvetsning
  • Hantering

Drifttagning

Svetsvaktsprogrammering

Är du intresserad av ytterligare information, kontakta då: Kenneth Jonsson 0454-322440 alt. kenneth.jonsson@evomatic.se

 

Midroc Electro AB / LKN Industriautomation AB

2014-07-30

Fler nyheter