Interpack 2023

 

Nu är Interpack över för den här gången.

Vi är så nöjda med dessa dagar!
Världens största förpackningsmässa Interpack kopplade samman branschen på global nivå. Mässan har haft cirka 143 000 besökare från 155 länder. Vi var en av totalt 2 807 utställare. Cirka 75 % av besökarna kom från deras företags mellan- eller högsta ledning.

Bernd Jablonowski, verkställande direktör för Messe Düsseldorf, sa idag:
”Mässan har rapporterat tillbaka imponerande och stärkt sin position som den globala plattformen för utbyte mellan alla aktörer inom förpackningssektorn, relaterade processindustrier och alla användarindustrier. Våra mål överträffades med råge.”
Behovet av automatisering, viljan att agera hållbart och förändrade konsumtionsvanor är alla uttryck för en transformation som vi är beredda att göra tillsammans med befintliga och nya kunder.

Vi tackar Interpack och alla ni som besökte oss för många intressanta samtal och möten!

Evomatic – Shape Process Automation är ett komplett automationsföretag med kunskap inom mekanik, elteknik, robotteknik, programmering och installation. Vi är en del av Shape Technologies Group en global ledare inom avancerade processlösningar.