Mässmonter till ELMIA automation!
2018-05-08

Driftsättning av mässmontern pågår för fullt för att vara klara inför automationsmässan nästa vecka. Vi hoppas på intressanta möten under veckan. Vi kommer att ställa ut sex olika robotceller för att visa på den bredd som vi har i vår verksamhet.

Mässmonter till ELMIA automation!

2018-05-8

Fler nyheter