Leverans av robotlinje
2020-06-30

Idag demonterar och packar vi en komplett robotlinje för hantering av vaccindoser. Efter demontage och transport till kund hoppas vi på lite stabilare omvärld för att kunna åka till Belgien och montera och driftsätta den kompletta linjen tillsammans med vår slutkund. Riktigt kul att vi redan nu har en ny linje att montera på samma plats i vår montagehall.

Leverans av robotlinje

2020-06-30

Fler nyheter