Kontaktinformation

Försäljning – Generell Industri

Mats Pettersson

Mats Pettersson

Affärsområdeschef

Benny Sander

Benny Sander

Försäljning

Per Jeppsson

Per Jeppsson

Projektchef

Försäljning – Livsmedel

Jonas Persson

Jonas Persson

Affärsområdeschef

Ulf Svahn

Ulf Svahn

Försäljning

Andreas Jonsson

Andreas Jonsson

Projektchef

Försäljning – Automotive

Kenneth Jonsson

Kenneth Jonsson

Affärsområdeschef

Martin Eldh

Martin Eldh

Projektchef

Life Science / Lidköping

Johan Lindvall

Johan Lindvall

Försäljning

Thorbjörn Persson

Thorbjörn Persson

Projektchef

Presskontakt

Hanna Marcolin

Hanna Marcolin

Market Coordinator

Eftermarknad och service

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Eftermarknadschef

Magnus Johansson

Magnus Johansson

Eftermarknadskoordinator

Försäljning hela Norden via Kafeko Nordic Oy

Erik Jørgenvaag

Erik Jørgenvaag

René Jelen

René Jelen

Tero Parko

Tero Parko

Johan Hintze

Johan Hintze

Juhani Salminen

Juhani Salminen

Projektledare

Pär Johnsson

Pär Johnsson

Automotive

Martin Värmfors

Martin Värmfors

Automotive

Erik Rosenquist

Erik Rosenquist

Livsmedel

John Johnsson

John Johnsson

Livsmedel

Mattias Olsson

Mattias Olsson

Generell Industri

Rolf Forsbom

Rolf Forsbom

Life Science

Thea Wahlström

Thea Wahlström

Generell Industri

Teknik och produktion

Andreas Brovall

Andreas Brovall

Teknisk Teamleader Automation

Ola Thornell

Ola Thornell

Teknisk Teamleader Mekanik

Andreas Nilsson

Andreas Nilsson

Teamleader Elinstallationer

Ulf Nilsson

Ulf Nilsson

Teamleader Mekanisk Montage

Försäljning Europa

Lubomír Falout

Lubomír Falout

Företagsledning

Mats Pettersson

Mats Pettersson

Affärsområdeschef

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Eftermarknadschef