Härdningsanläggning
2018-11-07

Evomatic har fått en order till en cell för automatiserad hantering av detaljer från pall till upphängning på härdningsrack. Lösning bygger på ett koncept där detaljerna hämtas ur pallen i sin förpackning (plast) och plockas ur pall och placeras i en specialutrustning där plasten tas bort. Detaljerna hängs därefter upp på ett rack för härdning. Racken transporteras på en rullbana som ansluter mot befintlig härdanläggning hos kunden. Processen är helautomatisk. Är du intresserad av ytterligare info? Kontakta då Magnus Flach på 0454-322440 eller på

 

Härdningsanläggning

2018-11-7

Fler nyheter