Hantering av SRS backar
2017-05-09

Evomatic har fått förnyat förtroende till en befintlig kund i livsmedelsindustrin. Projektet består i att plocka produkter i hög takt (100 st per minut) och placera dessa i SRS backar. Det finns även ett alternativt flöde för kartonghantering. Projektet är ett totalåtagande vilket innebär komplett driftsatt utrustning hos slutkunden.

Hantering av SRS backar

2017-05-9

Fler nyheter