Förnyat förtroende till IKEA Industry
2014-04-13

Evomatic har fått förnyat förtroende och skall leverera en robotcell till IKEA Industry. Arbetet består i att flytta och bygga om en befintlig palleteringscell (levererad av Evomatic 2010) för platta paket samt komplett leverans av en ny identisk palleteringscell. Två flöden i vardera cell med möjlighet till hantering av > 100 storlekar av paket i varje cell. I leveransen ingår en IRB 6640 med safe move och pickmaster 5 mjukvaror, gripdon anpassat för olika packningsmönster programmerade i pickmaster 5.

Förnyat förtroende till IKEA Industry

2014-04-13

Fler nyheter