Evomatic på Empack i Malmö
2014-03-12

Evomatic kommer att ställa ut på Empack och den tillhörande Food chain mässan i Malmö den 9-10 april 2014. På mässan så kommer vi att visa olika typer av packning-plockning och palleteringskoncept. Evomatic har under året gjort ett antal större installationer inom 3P som vi också kommer att ha information om på plats i form av informationsfilmer etc.

För biljett, besök: https://registration.n200.com/survey/1ammt8h0px0jo

Evomatic på Empack i Malmö

2014-03-12

Fler nyheter