Evomatic expanderar
2015-10-08

Evomatic utökar med större kontorsyta för att bereda plats för tillväxt samt skapa ytterligare plats för den befintliga verksamheten. Utöver detta kommer vi även att skapa utrymme för bättre utbildningslokaler som behövs i våra projekt. Detta ger oss en bra plattform att växa vidare på och det skapar också möjligheter till bättre materialflöde i lokalen, något som är viktigt för att säkerställa en hög leveranssäkerhet i våra projekt.

Evomatic expanderar

2015-10-8

Fler nyheter