Pallettering
2014-04-13

I vår bas-3 har vi placerat pallmagasinet på samma sida som utmatningen, då detta kan i vissa fall vara fördelaktigt ur logistiskt synpunkt detta med en tvärgående matning av pallar med kedjedrift. Byte av pall optimeras till ca 10sec. detta tidsspann klarar man med buffert på inbanan Cellen är mycket kompakt då vi använder EPS som begränsar robotens arbetsområde till att vara inom säkerhetsstaketet och med  dagens gällande normer och förordningar. I vårt erbjudande installerar vi och programmerar för en produkt. Basdata: Robot: ABB Irb 460 ink. EPS Gripdon: vacumbaserat,  alternativt mekaniskt med gripplattor. Säkerhetsstaket: Troax med safelock. Inbana: bredd 400mm längd 3000mm med pneumatisk instyrning av produkter. Utbana: pallbana med fixering vid pallning och med ljusbommar med mutingfunktion, kedjetransportör för sidoförflyttning. Pallmagasin:  för 15st EU pallar. Robotfundament: för optimering av robotens arbetsområde och lyfthöjd. Kapacitet: Kapaciteten är till stor del beroende på de produkter som skall pallas, och i vilket mönster, men som ett riktmärke kan följande användas. Antal plock och pallning/min: 15 med vikter upp till 50kg (beroende på gripdon) Total hanteringsvikt för robot 100kg. Lyfthöjd  2500mm Evomatic-Bascell-3

Pallettering

2014-04-13

Fler nyheter