Evomatic Bascell 2
2013-09-18

I vår bas-2 har vi lagt till pallmagasin och utbana för att kunna köra produktion kontinuerligt då vi handhar pallar och matar ut färdiga pallar.
Byte av pall optimeras till ca 10sec. detta tidsspann klarar man med buffert på inbanan. Cellen är mycket kompakt då vi använder EPS som begränsar robotens arbetsområde till att vara inom säkerhetsstaketet och med dagens gällande normer och förordningar.

I vårt erbjudande installerar vi och programmerar för en produkt.

Basdata:
Robot: ABB Irb 460 ink. EPS
Gripdon: vacumbaserat,  alternativt mekaniskt med gripplattor.
Säkerhetsstaket: Troax med safelock.
Inbana: bredd 400mm längd 3000mm med pneumatisk instyrning av produkter.
Utbana: pallbana med  fixering  vid pallning och med ljusbommar med mutingfunktion
Pallmagasin:  för 15st EU pallar.
Robotfundament: för optimering av robotens arbetsområde och lyfthöjd.

Media:
3x400V, 25A
Luft, 6bar, 300 minutliter, filtrerad

Kapacitet:
Kapaciteten är till stor del beroende på de produkter som skall pallas, och i vilket mönster, men som ett riktmärke kan följande användas.
Antal plock/min: 10 med vikter upp till 50kg (beroende på gripdon)
Totalvikt för robot 100kg.
Lyfthöjd  2000mm

Evomatic Bascell 2

Evomatic Bascell 2

2013-09-18

Fler nyheter