Eleiko
2013-11-14

Evomatic har fått förnyat förtroende till Eleiko A/S i Norge. Arbetet består i att ta fram komplett automationsutrustning till ett avfalls system. Detta innebär för Evomatic komplett elkonstruktion, byggnation av elskåp samt programmering av PLC och överordnat SCADA system.

Eleiko

2013-11-14

Fler nyheter