Dragare till Stora Enso
2014-07-29

Evomatic har tidigare levererat en dragutrustning för lossdragning av stockar till Stora Enso. Nu får vi förnyat förtroende med ytterligare en komplett leverans av en dragutrustning. Många bruk har arbetsmässiga problem i samband med att man tar in stock till huggen. Evomatic har tagit fram och integrerat en helt ny typ av utrustning som gör arbetet med frigöra fastlåsta stockar betydligt säkrare. Detta är ett moment som det händer mycket olyckor kring och där det har saknats ett bra alternativ. Många använder idag befintliga traverser etc för att dra loss låsta stockar. Detta är ett arbetssätt som inte är godkänt och som kan medföra allvarliga skador hos personalen. Är detta något som du skulle vilja ha mer information om? Kontakta då Jonas Persson på 0454-572240 eller på

 

Dragare till Stora Enso

2014-07-29

Fler nyheter