Benteler Aluminium System Sweden AB
2014-07-30

Evomatic AB har fått förnyat förtroende med ett projektåtagande till Benteler Aluminium System Sweden AB i Skultuna. Projektet omfattar för Evomatics del komplett robotcell för hantering av aluminium ämnen från såg till ugn. Mekanisk konstruktion, elektrisk konstruktion, tillverkning och montering, robot simulering/programmering samt programmering av säkerhet. Leverans sommaren 2014.

Är du intresserad av ytterligare information? Kontakta då Kenneth Jonsson på 0736 617390 eller på

Benteler Aluminium System Sweden AB

2014-07-30

Fler nyheter