Analys av säkerhetskretsar
2015-09-08

Evomatic har gjort flera projekt inom säkerhetsuppdatingar av kompletta system samt delsystem. Nu har denna kunskap resulterat i ett större projekt där vi går igenom produktionsutrustning med tillhörande pressar för att riskinventera dessa. I projektet ligger även framtagning av åtgärdsprogram för att höja eventuellt brister i säkerheten. För ytterligare information kontakta
Bo Jonsson på 0709 395338 eller på:

Analys av säkerhetskretsar

2015-09-8

Fler nyheter