AAK Robotcell för pallning av hinkar
2013-11-14

Evomatic har under hösten slutfört installationen av en robotcell för packning av hinkar. Robotcellen har levererats komplett driftsatt till kunden. Titta gärna på filmen under videolänkarna. Kort beskrivning av flödet:

Hinkarna kommer från fyllare på inbana till robotcellen. Operatören har laddat med tompallar och med mellanlägg, Kvitterat och tryckt på start pallning. Roboten mönsterlägger (handtag åt rätt håll) i fyra lager/pall med mellanlägg enligt förutbestämt mönster. Vid pallbyte begär operatören tillträde till cellen via en liten panel, byter pall och återstartar.

Är du intresserad av ytterligare information? Kontakta då Christer Martinsson på 0454-322440 eller på

AAK Robotcell för pallning av hinkar

2013-11-14

Fler nyheter