Recent Posts From Evomatic

Evomatic

Evomatic AB är en komplett leverantör av robotlösningar. Vi har funnits sedan 1998 och är idag ett 50-tal medarbetare i Karlshamn som är helt inriktade på att ge våra kunder möjlighet att utvecklas, bli effektivare och mer konkurrenskraftiga. Vi arbetar över hela landet med företag inom så skilda branscher som automotive, livsmedelsindustri, tillverkningsindustri och engineering. En sak har våra kunder gemensamt – de har behov av en erfaren specialist inom automationsteknik. Vi levererar nyckelfärdiga utrustningar och ansvarar för konstruktion, programmering, installation, driftservice och eftermarknad. Oavsett vad ditt företag har för behov inom plockning, packning och palletering – så har vi tekniken och kompetensen för att konstruera pålitliga robotceller som ger ett effektivt produktionsflöde i din verksamhet.  

  • Nyheter

Finnveden Metal Structure

Robotcell till Finnveden Metal Structures i Olofström (numera Shiloh Industries)   Evomatic kommer under hösten att leverera robotcell för motståndsvetsning av muttrar till Finnveden Metal Structures i Olofström. Åtagandet innefattar konstruktion, tillverkning, installation & idriftagning av den kompletta anläggningen, som är uppbyggd runt Evomatics standardkoncept för muttersvetsceller vilket bland annat innefattar vision guidning av roboten för inkommande produkter samt standardiserade menyer i HMI paneler. Är du intresserad av ytterligare information? Kontakta då Mats Pettersson på 070-7587798 eller på mats.pettersson@evomatic.se  

CEPA Steeltech AB

Evomatic AB har fått förtroende med ett större projektåtagande till CEPA Steeltech AB i Lund. Projektet omfattar för Evomatics del komplett robotcell för hantering av pressade motorkåpor från press in i renskärning med laser samt ut på pall. Mekanisk konstruktion, elektrisk konstruktion, tillverkning och montering, robot simulering/programmering samt programmering av säkerhet/PLC/HMI. Levereras hösten 2014. Är du intresserad av ytterligare information? Kontakta då Kenneth Jonsson på 0736 617390 eller på kenneth.jonsson@evomatic.se

Benteler Aluminium System Sweden AB

Evomatic AB har fått förnyat förtroende med ett projektåtagande till Benteler Aluminium System Sweden AB i Skultuna. Projektet omfattar för Evomatics del komplett robotcell för hantering av aluminium ämnen från såg till ugn. Mekanisk konstruktion, elektrisk konstruktion, tillverkning och montering, robot simulering/programmering samt programmering av säkerhet. Leverans sommaren 2014. Är du intresserad av ytterligare information? Kontakta då Kenneth Jonsson på 0736 617390 eller på kenneth.jonsson@evomatic.se

Midroc Electro AB / LKN Industriautomation AB

Till sin nya plattform har Volvo Personvagnar investerat i ett antal nya robotiserade produktionslinjer. Evomatic har levererat automationen i flera av dessa linjer via Midroc Electro och LKN under 2013-2014. Evomatic´s åtagande har innefattat: Elektrisk konstruktion Skåpbyggnation El installation PLC/HMI programmering Robotprogrammering Punktsvetsning Muttersvetsning Hantering Drifttagning Svetsvaktsprogrammering Är du intresserad av ytterligare information, kontakta då: Kenneth Jonsson 0454-322440 alt. kenneth.jonsson@evomatic.se  

Dragare till Stora Enso

Evomatic har tidigare levererat en dragutrustning för lossdragning av stockar till Stora Enso. Nu får vi förnyat förtroende med ytterligare en komplett leverans av en dragutrustning. Många bruk har arbetsmässiga problem i samband med att man tar in stock till huggen. Evomatic har tagit fram och integrerat en helt ny typ av utrustning som gör arbetet med frigöra fastlåsta stockar betydligt säkrare. Detta är ett moment som det händer mycket olyckor kring och där det har saknats ett bra alternativ. Många använder idag befintliga traverser etc för att dra loss låsta stockar. Detta är ett arbetssätt som inte är godkänt och som kan medföra allvarliga skador hos personalen. Är detta något som du skulle vilja ha mer information om? Kontakta då Jonas Persson på 0454-572240 eller på jonas.persson@evomatic.se  

Två robotceller till Schöler

Evomatic har tagit hem order på två stycken kompletta robotceller för inmatning av material till produktionsutrustning. Leveransen skall ske till det tyska bolaget Schöler som arbetar med specialmaskiner inom fordonsindustrin. Utrustningen skall efter komplett driftsättning hos Schöler flyttas till slutkunden.